Foto: Pixabay

Undenäs församlings blomsterfond

Bg 217-5339

Gåvor lämnas till exempel vid avtackningar, uppvaktningar eller då man vill hedra minnet av någon som avlidit. Det finns olika minnes-/hyllningsblad att välja mellan.

Pengarna används för inköp av blommor vid hembesök eller besök på äldreboende.

Vid inbetalning var noga med att skriva att det är till Undenäs församlings blomsterfond du vill att pengarna ska gå samt vem som är avsändare.
Om det är en minnesgåva, kom ihåg att ange vems minne gåvan gäller.

Det går bra att betala kontant, via swish eller bankgiro.

Funderingar eller frågor, välkommen att kontakta vår kyrkoskrivare.