Foto: Gabriella Olofsson

Tacksägelsekyrkan

Kyrkan uppfördes av Karlsborgs församling under åren 1983–84 och invigdes den 26 augusti 1984 av Biskop Helge Brattgård.

Kyrkan är ritad av arkitekt Rolf Bergh. Arkitektens strävan var att kyrkan skall falla väl in i den närliggande naturen.

1990 görs en framställan om att få kyrkan klassad som församlingskyrka. Detta tillstyrktes av Domkapitlet och fastställdes av regeringen i mars 1992. Garnisonskyrkan upphörde då att vara församlingskyrka.

 

Mariaträdgården

vid Tacksägelsekyrkan