Foto: Pia Svantesson

Sjung i kör

Det är vetenskapligt bevisat att körsång gör dig friskare - kom och ta ton med oss, liten som stor!

”Folkhälsomyndigheten har inte längre några allmänna råd riktade specifikt till kör-musik och orkesterverksamhet, men alla individer och verksamheter har ett ansvar för att motverka smittspridning.”

Äntligen kan mycket av vår verksamhet återupptas. Men det finns fortfarande smittspridning i samhället som alla behöver ta hänsyn till.

Handsprit finns i kyrkor och församlingshem. Ta hand om varandra och tänk på att hålla avstånd, sitta glest och tvätta händerna när man väl ses.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller.