Foto: Gerry Fernhede

Säkring av gravstenar

Arbete pågår för att få en säkrare kyrkogårdsmiljö.

För att våra begravningsplatser ska vara en säker miljö både för besökare och personal utförs kontroller av samtliga gravvårdar/gravstenar. Detta sker efter Centrala Gravkommitténs riktlinjer länkoch innebär framför allt att ingen vältrisk för gravstenen ska förekomma.

Om en gravvård inte uppfyller CGK:s säkerhetskrav skickas information om detta till gravrättsinnehavaren, som därmed ombeds åtgärda bristerna. Det kan man välja att göra i egen regi eller genom att anlita en stenfirma eller kyrkogårdsförvaltningen. Viktigt är dock att oavsett alternativ följa CGK:s regler.

Om du vill beställa stensäkring av kyrkogårdsförvaltningen kan du göra det i formuläret nedan eller genom att kontakta oss.

Om man inte kan eller vill åtgärda gravstenen kan man välja att antingen återlämna både gravsten och gravrätt till förvaltningen, eller att ta bort gravstenen och behålla gravrätten utan gravsten. I vissa fall finns också möjlighet att göra en liggande sten av den befintliga. Detta bedöms från fall till fall beroende på stenens storlek och gravkvarterets utformning. En gravsten som ska läggas ner bör inte vara större än 50x60 cm.

Arbetet med att säkra begravningsplatserna har pågått en tid, men många gravstenar står ännu osäkrade. Till detta kan det finnas olika anledningar men i flera fall har kyrkogårdsförvaltningen inte kunnat komma i kontakt med någon innehavare att informera. Under år 2021 kommer kyrkogårdsförvaltningen att lägga ned dessa stenar och stenar som av andra anledningar inte åtgärdats, av säkerhetsskäl. De kommer att ligga ned i ett år och därefter kan de komma att plockas bort.

Kyrkogårdsförvaltningen är angelägna att komma i kontakt med så många innehavare, släktingar eller anhöriga som möjligt, och parallellt med stensäkringen pågår ett arbete med att söka gravrättsinnehavare här.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

Om du hellre vill skriva ut ett svarsformulär och fylla i det för hand så gör du det här.