Foto: Pixabay

Mötesplatser för vuxna

Vi behöver träffas och samtala och göra saker tillsammans för att främja gemenskapen med varandra. Det kan vara t.ex. vid en dagledigträff, en sopplunch eller i en syförening.

Dagledigträffar

I församlingarna i Brevik och Undenäs

Mötesplats Mölltorp

Måndagar, jämna veckor i Mölltorps församlingshem. Välkommen! Läs mer...

Onsdagseftermiddag

Samlingar i Kyrkans hus i Karlsborg