Foto: Pixabay

Mötesplatser för tonåringar och unga vuxna

Barn och ungdomar har en självklar plats i kyrkan. De får på sina villkor upptäcka livet med Gud genom gudstjänst, musik och grupper.

Svenska Kyrkans Unga

Lokalavdelning Undenäs-Forsvik, Karlsborgs pastorat