Foto: Alex Giacomini /Ikon

Mötesplatser för barn

Barn och ungdomar har en självklar plats i kyrkan. De får på sina villkor upptäcka livet med Gud genom gudstjänst, musik och grupper.

I pastoratet finns många mötesplatser för barn och ungdomar. Barnen har en särställning i kristen tro och uppmärksammas särskilt i Svenska kyrkans verksamhet.

”Jesus sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Den texten läses vid dopet. Det öppnar för gemenskapen med Jesus, som får bli en person för barnet. Han blir synlig genom julens evangelium och påskens berättelse. Han får finnas som en person att dela hemligheter med, vara till tröst och glädje. Jesus får vara barnets medvandrare i livet. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Miniorer åk 1-2 Mölltorp/Brevik

Mölltorps församlingshem, onsdagar kl 13.30-15

Miniorer åk 1-2 Karlsborg

Kyrkans hus i Karlsborg, måndagar kl 12-13.30

Miniorer åk 1-3 Forsvik

Forsviks prästgård tisdagar kl 13.30-15

Juniorer åk 3-4 Mölltorp/Brevik

Mölltorps församlingshem, torsdagar kl 13.30-15.

Juniorer åk 4-5 Forsvik

Forsviks prästgård, måndagar kl 15-16.30

Juniorer åk 5-6 Mölltorp/Brevik

Mölltorps församlingshem, måndagar kl 15.15-16.45

Norrlandsgruppen åk 6 Forsvik

Forsviks prästgård fredagar, ojämna veckor, kl 13.30-16.30.