Foto: Christian Karlsson

Mariaträdgården

vid Tacksägelsekyrkan

Mariaträdgården vid Tacksägelsekyrkan

Vid Tacksägelsekyrkan finns en trädgård med växter som hör ihop med Jungfru Maria. En del växter har sedan lång tid tillbaka i den kristna traditionen bundits samman med henne och finns ofta med i medeltida målningar med Mariamotiv, som bebådelsen. Andra växter har använts inom folkmedicin i samband med områden som kopplades till en folklig Mariafromhet, som förlossningar, barn, sjukdomar, hushållsarbete och skötsel av boskap. Växterna har ofta lokala namn med anspelningar på Maria. Traditionen med växter och växtnamn som hör ihop med Maria finns i hela Norden samt i Europa.

Trädgården har vuxit fram som ett projekt under 2020-2021 och vi hoppas kunna använda den vid gudstjänster och undervisning och som en plats för vila och stillhet.