Foto: Torben Gustavsson

Lediga tjänster

Fritidsledare med friluftsinriktning 100%

Tills vidare 100% från 15 augusti eller efter överenskommelse

Vi söker en fritidsledare till Svenska kyrkan, Karlsborgs pastorat. Pastoratet har en väl uppbyggd barnverksamhet med ett helhetstänk för verksamhet, andakter, läger, lägerdagar och familjegudstjänster. 

Som fritidsledare är du ledare i grupper. Främst grupper för barn mellan 6-12 år men också vuxen-barn-verksamhet och konfirmander. När det gäller konfirmander kan du komma att vara med regelbundet eller vid enstaka tillfälle beroende på hur gruppen ser ut från år till år. Du förväntas också samverka med ideella ledare.

Verksamheten bedrivs i Mölltorp, Forsvik och Karlsborg. Det finns i nuläget sju barngrupper mellan 6-12 år samt en barnkör, tre vuxen-barn-grupper varav en är varje vecka och övriga en gång i månaden. Det är en lägerdag varje termin och grupperna deltar på stiftets Äventyrsdag. Varje sommar deltar juniorerna på sommarläger. Konfirmander brukar bli en grupp och där ingår friluftsverksamhet och läger. Konfirmanderna deltar på Nattkampen och Vårskriket som stiftet anordnar och där kommer du att vara med som ledare. Vi firar familjegudstjänster 4-5 gånger per termin och du förväntas delta på dem där dina grupper medverkar.

I barn- och ungdomsverksamheten finns tre heltidstjänster och utöver det finns några andra i personalen som är med som ledare i vissa grupper. Varje grupp har minst två ledare. Arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällar och helger. Arbetstiden innefattar tid i grupperna, tid för planering och förberedelser, tid för aktiviteter och läger med grupperna. Vid behov förväntas man kunna täcka upp för andra ledare vid sjukdom och annan frånvaro.

Det finns goda möjligheter till friluftsliv i pastoratet och en strävan att använda sig mer av miljön runt omkring våra församlingshem för att vara ute med grupperna. Därför är det en merit om du har kännedom om och gärna utbildning i friluftsliv.

Eftersom vår verksamhet drivs i Svenska kyrkans regi, där du som ledare ska förmedla kristen tro och kyrkans värderingar i andakter och samtal med barnen, behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och dela dess tro och värderingar och det är en fördel om du med egna ord kan beskriva din tro.

Som person behöver du tycka om att arbeta med barn och ungdomar i alla åldrar, vara flexibel och trivas med arbetsuppgifter som varieras mycket. Det är en stor fördel om du kan sjunga och/eller spela ett instrument både för andakter och i samverkan med barnkör.

Du behöver ha körkort och tillgång till bil att använda dagligen i tjänsten. Det är långa avstånd och ingen kollektivtrafik som går att använda för att ta sig mellan arbetsuppgifterna.

Du behöver ha viss datavana.

Vi ser det som mycket meriterande om du har gått fritidsledarutbildning eller barn och fritidsprogrammet.

Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet och kunskap av friluftsliv.

Ansökan

Ansökan gör du på e-post till karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se. 

Endast ansökan på e-post beaktas.

I din ansökan vill vi veta följande:

Namn

Adress

Telefon

E-postadress

Födelsedata

Utbildning

Meritförteckning

Referenser

Löneanspråk

Körkort och bil

Berätta lite om dig själv och varför du tror att du passar för denna tjänst.

Berätta kort om dina tidigare arbeten.

Beskriv din relation till Svenska kyrkan och berätta om din tro.

Berätta gärna något kort om familjesituation, intressen och liknande.

Betygskopior, arbetsintyg, lista på referenspersoner och liknande tar du med dig om du blir kallad till intervju.

Frågor och information besvaras av:

Pernilla Tapper Törnqvist, kyrkoherde, tel 0505-174 51, pernilla.tornqvist@svenskakyrkan.se

Vi vill ha din ansökan senast 31 juli 2022.

Foto: Pia Svantesson