En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkoråd i Karlsborgs pastorat

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande:
Enar Andersson
Telefon: 0505-311 82
E-post till Enar Andersson

Vice ordförande:
Lars Berggren

Ledamöter:
Ingrid Bergsten
Gunnar Lindberg
Inger Breman Larsson
Ulrika Åshagen
Stig Palmqvist
Ellinor Hegart

Ersättare:
Kjell Nilsson
Kjell Sjölund
Kjell Karlsson
Hans Jansson

Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)