Foto: Maria Bergendahl

Kyrkofullmäktige i Karlsborgs pastorat

Mandatperioden 2022-2025 

Ordförande:
Stig Palmqvist
Mobil: 073-058 80 86
E-post till Stig Palmqvist

Vice ordförande:
Ulrika Åshagen

Ledamöter:
Inger Breman Larsson
Gun-Britt Nilsson
Christina Gustafson
Gunnar Lindberg
Ingrid Bergsten
Barbro Andersson
Åke Andersson
Inga-Lill Björk
Anita Eliasson
Kjell Karlsson
Maria Johansson
Kjell Sjölund
Kjell Nilsson
Hans Jansson
Håkan Andersson
Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)

Ersättare:
Enar Andersson
Lars Berggren
Jonas Davidsson
Stig Kylén
Yvonne Thim
Ellinor Hegart
Jan-Erik Engquist
Eva Eriksson