Foto: Svenska kyrkan/Ikon

Grupper för frivilliga

I Karlsborg finns tre grupper med ideella medarbetare som på olika sätt är engagerade inom diakonin.

Diakonigruppen hjälper till med många praktiska saker; skriver kort, bakar till olika sammankomster i församlingen, sköter det praktiska vid olika samlingar samt är med vid särskilda besök på de olika avdelningarna på Haganäsets äldreboende.

Besöksgruppen gör hembesök hos ensamma äldre eller sjuka och besöker enskilda personer på Haganäsets äldreboende. De kan också vara med vid särskilda besök på de olika avdelningarna på Haganäset.

Gudstjänstgruppen hjälper till vid onsdagarnas gudstjänster på Haganäsets äldreboende. De informerar på avdelningarna, följer de äldre till och från de olika avdelningarna vid gudstjänsten och finns till hands under gudstjänsten.

Dessa tre grupper av frivilliga medarbetare har regelbundna möten för att tillsammans planera sina olika åtaganden.

I Undenäs, Mölltorp och Breviks församlingar består de frivilliga ofta av dem som ingår i någon av syföreningarna eller i församlingsråden.

Utöver de olika grupperna finns många frivilliga medarbetare som gör fantastiska insatser för och tillsammans med sina medmänniskor, till exempel i arbetet tillsammans med våra asylsökande i kommunen.

Vill du pröva på att arbeta frivilligt i din församling? Du får gärna kontakta någon av oss som arbetar inom diakonin.