Foto: Gerry Fernhede

Gravrättsinnehavare sökes

Karlsborgs pastorat söker gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavare sökes

Som huvudman för begravningsverksamheten är kyrkogårdsförvaltningen skyldig att föra gravregister (gravbok) över vem eller vilka gravplatserna har upplåtits eller överlåtits till. De gravrätter som inte har någon innehavare återgår till förvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen har inlett ett arbete med att hitta gravrättsinnehavare (ägare) till alla gravplatser på kyrkogårdarna. De gravrätter som efter arbetets avslut fortfarande saknar innehavare kommer att återgå till kyrkogårdsförvaltningen och gravstenen kan komma att plockas bort.

I listorna nedan ser du vilka gravar som saknar gravrättsinnehavare eller där vi saknar aktuella adress och kontaktuppgifter till innehavaren. Är du släkt eller anhörig till någon av de gravsatta, vill du bli gravrättsinnehavare eller tror du att du är gravrättsinnehavare? Vänligen kontakta oss.

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Läs mer i vår broschyr.

Här gör du en intresseanmälan för att bli innehavare. Efter att du anmält ditt intresse kommer du att få en blankett hem att skriva under.