Foto: Gabriella Olofsson

Församlingsråd i Undenäs församling

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande:
Inger Breman-Larsson
Mobil: 070-534 25 92
E-post till Inger Breman Larsson

Vice ordförande:
Ellinor Hegart

Ledamöter:
Inga-Lill Björk
Göran Eriksson
Britt-Marie Gran
Gunnar Lindberg
Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)

Ersättare:
Jonas Davidsson
Kjell Sjölund

Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)