Foto: Gabriella Olofsson

Församlingsråd i Mölltorps församling

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande:
Ingrid Bergsten
Mobil: 070-513 01 05
E-post till Ingrid Bergsten

Vice ordförande:
Ulrika Åshagen

Ledamöter:
Maria Johansson
Kjell Nilsson
Kamilla Pettersson
Ann Thurén
Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)

Ersättare:
Berit Ekstedt-Gustafsson
Mikael Kristiansson 

Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)