Foto: Gabriella Olofsson

Församlingsråd i Karlsborgs församling

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande:
Christina Gustafson
Mobil: 073-043 07 46
E-post till Christina Gustafson

Vice ordförande:
Yvonne Thim

Ledamöter:
Åke Andersson
Lars Berggren
Eva Eriksson
Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde) 

Ersättare:
Karin Zeidlitz Andersson
Stig Paulsson