Foto: Sten Eriksson

Församlingsråd i Breviks församling

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande:
Gun-Britt Nilsson
Mobil: 072-323 21 14
E-post till Gun-Britt Nilsson

Vice ordförande:
Barbro Andersson

Ledamöter:
Enar Andersson
Per-Olof Andersson
Kenny Hägg
Kjell Karlsson
Bengt Nilsson
Bodil Paulsson
Ulla Svensson
Pernilla Tapper Törnqvist (kyrkoherde)

Ersättare:
Maria Mattson
Elisabeth Svane