Foto: Gabriella Olofsson

Breviks kyrka

Brevik nämns första gången år 1225 i ett dombrev av Erik läspe och halte, som reglerar gränsen mellan Crak (Kråk) och Bredawic (Brevik).

Första kyrkan byggdes 1199–1349. Koret och sakristian tillbyggdes år 1760. Liljesten som finns utanför vapenhuset är från 1100–1200-talet och har under en tid använts som trappsteg. Den vittnar om att här var tidigt en kyrkplats.

Breviks klockstapel

En bland de äldsta klockstaplarna i landet. Många personer har under årens lopp trott att klockstapeln byggdes 1760, vilket är årtalet som står på vimpeln som sitter på toppen av stapeln.

Skolläraren och kantorn Per Arvedson, född 1899 och död 1974, skriver dock i sina anteckningar om Brevik, ”Klockstapeln (medeltida?) vars inre stomme utgöres av 13 st kraftiga fyrkantiga stockar”. Nu är den vetenskapligt daterad och även det hantverk som utförts på stockarna, stämmer överens med åren mellan 1321-1336.