Foto: Gabriella Olofsson

Bocksjö kapell

Redan 1688 hade ortsbefolkningen i denna del av Undenäs till ytan så stora församling inkommit med en skrivelse om en önskan att få en egen kyrka, på grund av den långa och undermåliga vägen till Undenäs kyrka.

Ett enkelt vitmålat träkapell med kyrkklockan i en takryttare invigdes till slut i november 1906. Till 1952 byggdes kapellet om, takryttaren togs bort, ett torn tillbyggdes, och kapellet som blivit mer som en kyrka, blev rödmålat.

Under 50-talet hade bygden redan börjat avfolkas, och vägnätet förändrats, varför kyrkan i dag ligger undangömd som i en skogsglänta med en mäktig granhäck omgärdande en fridfull kyrkogård.