Foto: IKON

Allhelgonahelgen

Välkommen till våra kyrkogårdar, kyrkor och kapell.

Vid allhelgona lyser ljus på kyrkogårdarna för dem vi minns och saknar. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna dig som själv inte har möjlighet att besöka graven att tända ett ljus, pris 50 kr.

Onsdag  2 november:

 - Kaffeservering i Undenäs prästgård kl 11-16

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Torsdag 3 november:

- Kaffeservering i Undenäs prästgård kl 11-16
 - Kaffeservering i Breviks församlingshem kl 11-17

Fredag 4 november:

Kaffeservering och personal på kyrkogårdarna, kyrkorna är öppna:
 - Bocksjö kyrkogård kl 13-16
 - Södra kyrkogården kl 13-16.   Musikandakt kl 14.
 - Breviks kyrkogård kl 13 - 18
 - Forsviks kyrkogård kl 13-18
 - Mölltorps kyrkogård kl 13-18
 - Norra kyrkogården kl 13-18
 - Undenäs kyrkogård kl 13-18.   Musikandakt kl 15.

Alla helgons dag, lördag 5 november

Tacksägelsekyrkan
 - Mässa kl 11
 - Musikandakt kl 15
Kaffeservering kl 12-17

Breviks kyrka
 - Mässa kl 11

Forsviks kyrka
 - Minnesgudstjänst kl 16, medverkan av Undenäs kyrkokör.

Alla själars dag,  söndag 6 november

Garnisonskyrkan
 - Minnesgudstjänst kl 11

Bocksjö kapell
 - Gudstjänst kl 11

Undenäs kyrka
 - Minnesgudstjänst kl 16, medverkan av Undenäs kyrkokör.

Mölltorps kyrka
 - Minnesgudstjänst kl 16, medverkan av Brevik-Mölltorps kyrkokör.

Breviks kyrka
 - Minnesgudstjänst kl 18, medverkan av Brevik-Mölltorps kyrkokör.