Agera mera

I den här gruppen får du möjlighet att göra något åt det du brinner för. Ibland är vi tillsammans med andra grupper, men ofta jobbar vi med projekt, som du är med och väljer och planerar. Kanske ordna en insamlingskampanj, skriva brev för Amnesty, arbeta för hbtq+, för klimatet eller mot rasism...

Du får lära dig mer om ACT som är Svenska kyrkans organisation med projekt runt om i hela världen, där man jobbar för att förändra kvinnors och barns villkor, arbeta för miljön, finnas i flyktingläger och hjälpa till i olika nödsituationer.