Barnkören Brevik/Mölltorp

Förskoleklass - åk 3

Kom med och sjung!

Vi träffas i Mölltorps församlingshem på onsdagar kl 15.15-16 och sjunger sånger som vi kommer att använda vid olika tillfällen.  Flera gånger per termin medverkar kören i gudstjänster. Vi sjunger oftast i Mölltorps eller Breviks kyrka.

Ibland är det gemensamma gudstjänster för hela pastoratet som alternerar mellan församlingarna, t ex när det är vårfest. Då brukar alla barnkörer sjunga tillsammans.

Ledare: Jonas Magnusson och Johannes Lindman.