Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan investerar 50 miljoner i startup-fond

Svenska kyrkan på nationell nivå investerar 50 miljoner kronor i fonden Luminar Ventures. Fonden ska investera en halv miljard kronor i 50 unga svenska teknikbolag. Fonden ska också bidra till ökad hållbarhet i samhället.

De flesta företag som fonden har valt hittills är verksamma inom e-hälsa, e-utbildning och andra digitala varor och tjänster som på olika sätt bidrar till ökad hållbarhet i samhället och ligger i linje med de globala utvecklingsmålen.

– Vi hoppas och tror att den här fonden kommer att skapa hållbara värden för både investerare, företagen och samhällsekonomin i stort. Fonden kommer att investera i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål och ger en möjlighet för små, lovande bolag att växa på ett sätt de inte skulle ha kunnat göra utan fonden, säger Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå. 

Fondens uttalade syfte är att bidra till samhällsnytta i form av arbetstillfällen och exportintäkter för Sverige. De globala utvecklingsmålen är centrala, och hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan ska hålla hög kvalitet. Företagen som ska ingå i fonden får inte syssla med verksamheter inom t ex vapen, tobak och fossila energikällor.

– Vi ser ett stort behov av innovativa finansiella produkter för att klara både klimatfrågan och de globala utvecklingsmålen, och detta är ett steg på vägen. Vi hoppas att fler blir inspirerade att skapa liknande investeringslösningar. Behoven är tydliga, pengarna och viljan finns – men det saknas handling i större skala, säger Gunnela Hahn.

Övriga investerare är bland annat statliga SamInvest och Europeiska investeringsfonden.