Two Sisters School

Två Systrars församling bygger skola i Kenya

Två Systrars skolprojekt

Församlingen är sedan 2018 engagerad i ett projekt att bygga och driva skola i den lilla byn Civicon i norra Kenya.

Den högtidliga invigningen av skolan hölls 11 mars 2020.
12 personer från Två Systrars församling åkte till Kenya och var med på invigningen.

Detta har hänt efter invigningen

kontaktgrupp

Efter hemkomsten från Kenya och invigningen av Two Sisters School har en kontaktgrupp bildats för fortsatta möten digitalt med befolkningen i byn. Syftet är att följa utvecklingen av skolan, förmedla information till församlingen om hur arbetet fortlöper och skapa långsiktiga relationer med medmänskligt fokus.

samtal med lärare, kvinnor, unga män och präst

Under hösten 2020 gjordes några försök att ha improviserade samtal med folk i byn när Steven Labarakwe befann sig där. Kvaliteten på samtalen blev inte så bra, men det fanns andra vinster - folket i byn uttryckte sin stora oro för oss med anledning av Covid 19-pandemin, och berättade att de alltid bad för oss. De undrade om vi som varit där fortfarande var vid liv, och jublet utbröt när vi berättade att vi alla lever.

Det blev tydligt att den sköra tråden mellan liv och död som befolkningen i Civicon alltid lever med, även är något som berör oss. 

Samtalen handlade mycket om deras stora behov av vatten, mat och sjukvård, men också om vad de kan bidra med till oss. De beskrev sitt liv som präglat av gemenskap och delande, vilket de tror att de kan bidra med till oss.

Under våren har två längre och fokuserade samtal genomförts med lärarna, några kvinnor, några unga män och med byns präst (en pensionerad biskop i African Inland Church, en av de största protestantiska kyrkorna). 
För den som önskar finns sammanfattningar av dessa samtal att få genom att mejla intresse till anna.florin@annaflorin.se.

insamlingar

Församlingen har vid två tillfällen, under jul/nyår och under påsktiden, gjort särskilda insamlingar till skolan och byn.

Vid jul samlades 22 000 kr in under ett par veckor, som gav sanitetsutrustning till eleverna (ett krav för att få öppna skolan under pandemin) och räckte till ”nödmat”. En längre period med torka hade gjort bristen på mat akut.

Under  påsktiden har två söndagskollekter tagits upp för att kunna bidra till skoluniformer (som är obligatoriskt i Kenya) och till väska till alla skolbarn.
15 000 kr samlas in, vilket också räckte till nya skolböcker, några nya skoluniformer och skåp till lärarna.

 

 

Matutdelning vid skolan
Skolans kök håller på att byggas
Barnen har fått smittskyddsutrutning
De nya fina skolväskorna och skoluniformerna

Kenyaresa från Två Systrars församling mars 2020

Den 6 mars 2020 åkte en grupp från Två Systrars församling till Kenya, bland annat för att delta vid invigningen av skolan i Civicon; Two Sisters School.

Denna skola är byggd med insamlade medel från Två Systrars församlings kollekter, Café Kärleksängeln, auktioner och andra arrangemang både i församlingens och privatpersoners regi.

De ca 1 000 personer som bor i Civicon tillhör Samburu, en nomadstam lik massajer. De har slagit ner sina bopålar, då det finns en borrad brunn som lämnats av ett företag som haft ett vinkraftprojekt i närheten. Området är öken, där människor historiskt sett inte bott permanent. Nu finns dock ett rätt stort samhälle, med många barn som behöver få tillgång till skolundervisning.
Det gick inte att ta miste på glädjen över att ha fått en skola hos de vi mötte!

När våra bilar närmade sig byn blev vi stoppade av en stor grupp kvinnor i traditionella festkläder som tog oss vid händerna och ledde oss fram till byn under sång. Vi passerade skylten ”Two Sisters School” och möttes av unga män, morans, som dansade sin traditionella dans med höga hopp. Vi fick fortsätta deta i den gemensamma dansen, som avsluttades med att vi dansade in i skolbyggnaden.

I väntan på invigningsceremonin blev vi bjudna på chai-te med tilltugg: stekt getlever och gettarmar.
Vi förde med oss två skyltar att sätta upp på skolan; en med avbildning av Eva Spångbergs Jesus, Marta och Maria och en med information om skolans invigning. Medan dessa sattes upp blev det en rundvandring i byn och vi fick titta in i de hyddor, manjattas, som folket bor i.

Invigningen bestod naturligtvis av klippande av band - med Samburufolkets stora macheteliknande kniv, panga, men också av kvinnors traditionella danser och sånger, skolbarnens sånger och äldre elevers diktläsning, tal från de ledande i stammen och representant för de officiella myndigheterna och dessutom sång från gästande svenskar. Johan Alberius talade om vikten av att anta den utmaning en skola ger i form av förändring i tanke och handling. 

Vi delade ut de gåvor vi fått med oss från Kalmar; kläder och leksaker till barnen, fotbollar och fotbollskläder till ungdomarna.
Vi fick också ta emot gåvor - kvinnorna hade gjort traditionella smycken av pärlor, en del med våra namn inbroderade - och så de viktigaste gåvorna; Johan Alberius och Caringa Rydstedt fick ta emot varsin get, rikt utsmyckade med pärlarbeten. Vi svenskar trodde alla att gåvan bestod av de vackra pärlarbetena, men när vi lämnade byn i kvällningen stuvades getterna in i landroverns lastutrymme. vad gör vi med dem, undrade vi! Vår värd Steven Labarakwe, hade en lösning på det. Om vi inte ville ta med dem till Sverige kunde vi ge dem till den närbelägna grundskolan, så fick barnen där kött några dagar. Vi lämnade getterna där.

Summeringen av dagen gjordes av en av deltagarna: En osannolik, omtumlande, obeskrivlig dag!

Engagemanget för skolan i Civicon upphör inte med invigningen av skolbyggnaden. Vi har åtagit oss att under tre år betala lärarlöner och skolmat till barnen. Efter tre år är staten skyldig att driva skolan vidare med statliga medel.
Tag gärna kontakt med Två Systrars församling om du vill vara med och bidra.