Two Sisters School i Kenya

Två Systrars Kapell bygger skola i norra Kenya. Byn har nyligen bytt namn från Civicon till Two Sisters Village. Ge gärna en gåva till skolan med hjälp av Swish 123 370 79 65.

Besök i Civicon i slutet av oktober 2022

Ebbe Westergren har varit på resa i Kenya med bl.a. besök i byn Civicon och Two Sisters School. Så här berättar han:

Vi kom till Two Sisters´School ganska sent på eftermiddagen, typ halv sex. Philip (skolans rektor) hade förberett väl, som vanlig. Många av eleverna var på plats, liksom samtliga lärare och skolpersonal, en del byfolk, några av ”fotbollsspelarna” och chief.  Däremot var de flesta männen ute i ”fora” för att leta bete till bokskapen. 

Överlämnande av gåvor

Steven lade upp de väskor med innehåll som Ruth och han hade med sig från Sverige på några bänkar och jag lade upp det som jag hade med mig. Efter sedvanliga inledningsfraser så överlämnade vi, dvs Steven, Ruth och jag, gåvorna till skolan; diverse olika skolmaterial från Kalmarsundsskolan och andra, Kristusikonen, fotbollströjor, fotbollsskor och pokaler till Two Sisters´Cup och en lång rad andra saker. Det blev mycket applåder och skratt, flera tacktal och hälsningar till Två Systrars Kapell.

När vi var klara så hade det blivit mörkt, men det finns numera en glödlampa vid ingången till personalbyggnaden, så vi såg ändå hyggligt.
(Solpanelerna räckte även till lampan!)

Samtal om viktiga ämnen

Senare på kvällen kom lärarna till campen för att diskutera bl.a. möjliga verksamheter mot FGM, kvinnlig omskärelse. Samtalet slutade med att lärarna är tänkta som nyckelpersoner, tillsammans med Lydia, och de gör en långsiktig plan över flera år för att möta och samtala med olika grupper; de som skär, unga kvinnor, äldre kvinnor, yngre män m.fl. Det betonades att tålamod och långsiktighet är en nödvändighet om det ska finnas möjlighet till förändring. Det talades också om undervisning om FGM i skolan i lämpliga årskurser.

Det andra diskussionsämnet för kvällen var organiserandet av fotbollscupen, som kräver en hel del förberedelser.

Brev och teckningar till Kalmarsundsskolan

När vi senare på dagen passerade förbi Civicon igen, plockade jag upp de brev som eleverna har skrivit/ritat till eleverna på Kalmarsundsskolan, som svar på deras brev. Jag fick också möjlighet att se de anslagstavlor som nu är uppsatta i samtliga klassrum och i personalbyggnaden.

En bra skola sprider hopp

Nu ser Two Sisters School ut som en riktig skola med ett fleratal byggnader. Väldigt mycket har hänt på bara några år. Rektor Philip och andra har elever boende hemma hos sig under terminerna. Ryktet om en skola med bra undervisning sprider sig.

Torkan är svår, många djur har dött. Men trots allt så ger skolan framtidshopp.

Resa till Civicon april/maj 2022

I slutet av april 2022 reste fyra representanter från Två Systrars församling till norra Kenya, för att närvara vid invigningen av det andra klassrummet i Two Sisters School i Civicon, som bekostats av församlingens insamlingar.

Svår torka

Livet i byn Civicon har varit hårt de senaste åren. Området lider av svår torka och mycket av deras boskap har dött, vilket leder till hungersnöd.  När vi kom till byn skulle det egentligen vara regnsperiod, men inget regn har kommit.

När vi närmade oss byn blev vi, som vid tidigare besök, mötta av festklädda kvinnor som sjungande ledde oss in i byn.

Regnet kommer

När vi närmade oss skolområdet öppnade sig himlen och regnet började vräka ner. Vi fick ta skydd i det första huset på området - lärarnas och rektors arbetsrum. Därifrån fick vi möjlighet att betrakta de nya husen medan vi väntade på att regnet skulle avta.

Skolan växer

Skolområdet har verkligen utvecklats på de två år som gått sedan vårt senaste besök. Nu finns, utöver de två klassrum församlingen bekostat, två förskole-klassrum, ytterligare ett klassrum som 3:e-klassarna ska flytta in i, toaletter för elever och personal, administrationsbyggnad för lärare och rektor samt lärarbostad för manliga respektive kvinnliga lärare.

Invigning av det nya klassrummet

Regnet var naturligtvis en välsignelse, och när det lugnat sig något kunde vi, bybor och många gäster samlas i och runt det första klassrummet för att börja festligheterna med gudstjänst. Flera körer, både vuxna och skolbarn, framträdde. Vi svenskar fick möjlighet att bidra med textläsning, utläggning av text och gemensam sång av O store Gud, på svenska och engelska.

När gudstjänsten var slut klippte vi bandet till det nya klassrummet och eftermiddagens festligheter tog vid. Flera körer, tal av både bybor och gäster och naturligtvis danser.
Vi överlämnade den stora världskartan vi tagit med till skolan, med både Kalmar och Civicon utmärkta. Vi kunde också berätta om de gåvor vi beslutat om: en energibesparande spis till skolköket och solpaneler, dator, skrivare och projektor till administrationshuset. Dessutom medel för att genomföra fortbildning för lärarna.

Natten fick vi tillbringa i var sitt rum med riktig säng i den nybyggda lodgen, som en familj startat i utkanten av byn. Där fanns till och med el indraget!

Besök i familjer

Dagen efter invigningen fick vi besöka flera familjer i byn och prata med dem om dagligt liv i byn, traditioner, vilka tankar de har om framtiden och hur de ser på skolans betydelse. Vi hade också möjlighet att prata med flera kvinnor om traditionen med omskärelse av flickor. De vi pratade med var negativa till den traditionen, och menade att om flickor utbildade sig har de större möjlighet att välja med vem och när de vill gifta sig, och att välja bort omskärelse.

Middag, filmvisning och välsignelse

På kvällen blev vi bjudna på middag hos pensionerade biskopen Job och hans fru Lydia, och därefter var det samling i skolan och visning av film och bilder från Två Systrars församling.

Innan vi lämnade byn morgonen efter fick vi de äldstes traditionella bön om Guds välsignelse på vår resa.

Ny spis

Energisparande spis installerad på Two Sisters School.

I spisen, som kräver betydligt mindre ved, lagas ett mål mat till elverna på skolan varje skoldag.

Tack till Café Kärleksängeln, Två Systrars församling, som gjort det möjligt att införskaffa spisen!

Solpaneler ger elektricitet

Elektricitet på Two Sisters School!

Med stöd från Två Systrars församling och Kalmar Norra Rotaryklubb har solpaneler installerats på administrationsbyggnaden.

Såväl dator, skrivare som projektor drivs av solpanelerna och undervisningen underlättas.

Anslagstavlor och mat

Vid kenyanernas besök i Kalmar i september samlades det in hela
18 000 kr till Two Sisters School. Imponerande!

Enligt Stevens och lärarnas önskemål går drygt hälften av pengarna till nödmat till människorna i byn Civicon, för att hjälpa till i den hungersnöd som råder, och knappt hälften till stora anslagstavlor (notice boards) i klassrummen på skolan.

- Anslagstavlorna har redan levererats. Nu kan lärarna sätta upp elevernas arbeten på väggen liksom det material de fått från Kalmarsundsskolan.
Skolan tackar ödmjukast!

- Matleveranserna nådde Civicon i onsdags, 5 oktober.
Som vanligt är det kvinnorna som tar emot och som ser till att alla i familjen får del av maten.

Två Systrars skolprojekt

Församlingen är sedan 2018 engagerad i ett projekt att bygga och driva skola i den lilla byn Civicon i norra Kenya.

Den högtidliga invigningen av skolan hölls 11 mars 2020.
12 personer från Två Systrars församling åkte till Kenya och var med på invigningen.