Foto: Anna Braw

Marianne i årets stiftskalender

Växjö Stiftskalender 2020/2021 innehåller en artikel av Marianne Slattegård, pensionerad diakon och sjuksköterskelärare som är engagerad i Kalmar S:t Johannes församling sedan många år.

Marianne Slattegård med den nya stiftskalendern.
Foto: Anna Braw

Nu har årets upplaga av Växjö Stiftskalender kommit!

Den är ett slags årsbok som bland annat innehåller många artiklar och en bildkrönika med bilder från hela Växjö stift.

En av artiklarna i år är den av Marianne Slattegård -- hon fick förra året redaktionens uppdrag att berätta om sitt liv, och det gör hon under rubriken ”Vi är sända till varandra”.

Marianne Slattegård visar grisens inälvor för sina elever på sjuksköterskeutbildningen i Tanzania på 1990-talet.
Foto: privat albumbild

Marianne började som mentalskötare, utbildade sig sedan till sjuksköterska och har utbildat sjuksköterskor i Sverige, i Finland -- och i Tanzania, dit Svenska Kyrkans Mission skickade henne som missionär på 1990-talet.

Du som vill läsa artikeln och resten av stiftskalendern: fråga efter den i din församlingskyrka!