Foto: Kalmar Live (skärmklipp)

Om Kalmar domkyrkas klenoder i Kalmar Live

Förra året sändes ett lokalt TV-program i Kalmar. Ett av programmen innehöll ett inslag om Kalmar domkyrkas metallföremål.

I vår har Kalmar kommun satsat på ett lokalt TV-program som har sänts på kommunens webbplats och på Facebook och som också kan ses i efterhand på Youtube.

Den 28 maj innehöll det ett reportage från Kalmar domkyrka där Karin Asmundsson intervjuade Kalmar pastorats administratör Anke Decker och stiftsantikvarie Maria Brynielsson om några av domkyrkans metallinventarier. Stiftet har under de senaste åren inventerat metallföremål i kyrkorna, och i Kalmar domkyrka finns bland annat flera föremål från den tid när Kalmar var ett stift och hade en biskop.

Reportaget börjar ungefär 17 minuter in i sändningen, som finns att se här!

 

Anke Decker

Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Administratör

Mer om Anke Decker

Ansvarig för kyrkovalet inom Kalmar pastorat, registrator, sekreterare utskott, jobbar med diariet, arkiv och inventarier, webbredaktör