Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kontakta dataskyddsombud

Nyhet Publicerad

Om du har frågor som rör personuppgiftsincidenten, vänligen kontakta dataskyddsombudet

Tom Angeling
Växjö stift
Dataskyddsombud
Direkt: 0470-77 38 18

E-post: tom.angeling@svenskakyrkan.se