Foto: Anna Braw

Klockspelet vid Heliga Korsets kyrka

Heliga Korsets kyrkas klockspel skickar ut psalmer över Norra kyrkogården och bostadsområdena runtomkring. Men vilka är det?

På en av ytterväggarna på Heliga Korsets kyrka, den närmast Mariakoret, sitter ett klockspel.

Här är de psalmer som klockspelet spelar nu:

Kl. 9                    180                      Var dag är en sällsam gåva

Kl.12                   278                      Frälsare tag min hand

Kl.15                   86                        O Guds kärlek dina höjder

Kl.18                   188                      Så går en dag än från vår tid

Du som brukar vara med i bönen med sånger från Taizé vid din skärm på torsdagskvällarna vid 17.30 har kanske undrat vad det är för extraljud som kommer in under en av de sista sångerna. Det är alltså klockspelets aftonpsalm!

Anna Jonsson

Anna Jonsson

Heliga Korsets församling

Pedagog i församlingen

Mer om Anna Jonsson

Pedagog i Heliga Korset