Foto: Anke Decker

Vård av kulturgravar

Gravar som har ett högt kulturhistoriskt värde och som återlämnats till begravningsverksamheten vårdas av förvaltningen enligt 4 kap.i lagen om kyrkliga kulturminnen.

Följande faktorer påverkar den kulturhistoriska miljön:

Struktur: Grusgångar, kvartersindelning, storleken på gravplatser
Muren som omgärdar kyrkogården
Gravanordningar: resta stenar, titlar, gjutjärnsanordningar, träkors Kulturpersonligheter: Palmes familjegrav, Nisbethska graven, vapenvägraren, Nils Kreuger, Jeanssons gravplats, Johnnys Roosvals grav m fl
Växtlighet: trädbeståndet, buxbomshäckar, måbärshäckar, cypresser, idegran, murgrönekullar

4 kap. Kyrkliga kulturminnen

1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.     Begravningsplatser

11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.