Utskott för begravnings- och serviceverksamheten

Svenska kyrkan är en förtroendemannastyrd organisation. Detta innebär att du kan vända dig till de förtroendevalda med dina synpunkter och frågor.

Mötestider utskottet för begravnings- och serviceverksamhet 2020
Sammanträdesdatumen för utskottet för Begravnings- och serviceverksamheten
blir kl. 15.00-17.00 den 28/1, 24/3, 2/6, 18/8, 15/9, 17/11.
Ordinarie tid kl 15.00- ca 17.00.

Presidiet träffas den 14/1, 10/3, 19/5, 11/8, 3/9, 3/11 kl. 13.00.
 
Sedan år 2014 finns utskottet för begravnings- och serviceverksamheten som bereder och i vissa fall beslutar i ärenden som rör begravningsverksamheten.

Utskottet är vald och konstituerad av kyrkofullmäktige vars ledamöter väljs vid kyrkovalet, vart fjärde år.
I kyrkovalet har alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år rösträtt. För att kunna bli vald som ledamot av kyrkofullmäktige måste man vara döpt, tillhöra Svenska kyrkan, vara folkbokförd i församlingen och ha fyllt minst 18 år på själva valdagen.
 
Utskottets förvaltning regleras av flera regelverk såsom Begravningslagen, Begravningsförordningen, Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen m.m. samt genom ett lokalt antaget reglemente.
 
Ledamöter och ersättare
Antalet ledamöter i utskottet är 5 och antalet ersättare är 3.

Ledamöter 2018- 2021
Gunnar Thorbert (ordförande), Doris Johansson (vice ordförande), Gunvor Arén, Håkan Carlsson, Johanna Mattsson 

Ersättare: Carina Stavervik, Lars Björk, Göran Wiegert 
Även begravningsombudet Kerstin Edvinsson deltar i utskottets möten.
Kontakt:

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Finns på Norra kyrkogården. Växtrådgivning, gravvisning, gravvårdsansökningar, gravstenssäkerhet, studiebesök, miljödiplomering.

Gunnar  Thorbert

Gunnar Thorbert

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Mer om Gunnar Thorbert

Ordförande utskott för begravnings- och serviceverksamheten