En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Utskott för begravnings- och serviceverksamheten

Svenska kyrkan är en förtroendemannastyrd organisation. Detta innebär att du kan vända dig till de förtroendevalda med dina synpunkter och frågor.

Mötestider utskottet för begravnings- och serviceverksamhet 2023
Sammanträdesdatumen för utskottet för Begravnings- och serviceverksamheten
blir kl. 15.00-17.00 den 1/2, 5/4, 31/5, 23/8, 20/9, 15/11.
Ordinarie tid kl 15.00- ca 17.00.
 
Utskottet för begravnings- och serviceverksamheten bereder och i vissa fall beslutar i ärenden som rör begravningsverksamheten.

Utskottet är vald och konstituerad av kyrkofullmäktige vars ledamöter väljs vid kyrkovalet, vart fjärde år.
I kyrkovalet har alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år rösträtt. För att kunna bli vald som ledamot av kyrkofullmäktige måste man vara döpt, tillhöra Svenska kyrkan, vara folkbokförd i församlingen och ha fyllt minst 18 år på själva valdagen.
 
Utskottets förvaltning regleras av flera regelverk såsom Begravningslagen, Begravningsförordningen, Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen m.m. samt genom ett lokalt antaget reglemente.
 
Ledamöter och ersättare
Antalet ledamöter i utskottet är 5 och antalet ersättare är 3.

Ledamöter 2022- 2025
Gunnar Thorbert (ordförande), Håkan Carlsson (vice ordförande), Gunvor Arén,  Doris Johansson, Bengt Skoog

Ersättare: Lars Björk, Claes Ågren, vakant
Även begravningsombudet Kerstin Edvinsson deltar i utskottets möten.
Kontakt:

 • Birgitta Linåker

  Birgitta Linåker

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Chef för begravnings- och serviceverksamheten

  Mer om Birgitta Linåker

  Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten

 • Gunnar Thorbert

  Gunnar Thorbert

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Mer om Gunnar Thorbert

  Ordförande utskott för begravnings- och serviceverksamheten