Foto: Anke Decker

Spännande personligheter, gravsatta i Kalmar

Palme, Magnét, Dahm och Dahllöf