Foto: Anke Decker

Södra kyrkogården

Anlades 1863. Här vilar 10800 gravsatta. Det finns 1675 enskilda gravplatser som idag är i bruk, askgravar och minneslund. Södra kyrkogården är vackert belägen intill Kalmar slott, med utsikt över Kalmarsund. De gravarna som finns här börjar med beteckningen 1. Som 1 A 1010 som är konstnären Nils Kreugers vilorum och finns i kvarter A.

Renovering av Södra kapellet 28 september till december 2020

Södra kapellet är i behov av renovering.
Fasaden behöver har lagats på en del ställen och målats.
Stuprör monteras. Marken runt kapellet ska höjas lite så att regnvatten leds bort bättre.
En ramp för barnvagn, rullator, rullstol och permobil ska byggas. Då blir det också enklare för begravnings-verksamheten att köra in och ut kistor.
Arbetena påbörjades under vecka 34 (20 augusti).
2–27 november är kapellet helt stängt för begravningar. De hålls istället i kyrkorna eller utomhus här på kyrkogården.

Totalentreprenör: NCC
Underentreprenörer: Drags plåt och Sandå måleri
Arbetsledare från NCC: Viktor Friman
Projektledare för Kalmar pastorat: Josefin Bergquist

Adress: Klostergatan 1,  392 33  Kalmar, telefon 0480-421481
Hitta dit via interaktiv karta.
Parkeringsmöjligheter finns utmed Kungsgatan, Klostergatan och Söderportsgatan.

På Södra kyrkogården finns Södra kapellet och även  minneslunden  som anlades på 1970- talet.

Lediga gravplatser finns på Södra kyrkogården
Det finns urn- och kistgravar, askgravplatser och minneslund. Upplåtelse sker i samband med ett dödsfall. Kontakta Birgitta Linåker för mer information, tel 0480-421481. En del gravplatser upplåts med restriktioner för att bevara den kulturhistoriska miljön.

Kyrkogården idag
Södra kyrkogården är på flera sätt en för sin tid typisk stadskyrkogård. Den är placerad utanför stadens centrum och ligger inte i anslutning till en kyrka. Istället finns ett kapell mitt på kyrkogården. Kyrkogården hade från början en bestämd utformning som man följt ända fram till idag. Det är räta vinklar, raka gångar, noga avdelade gravkvarter och en tydlig uppdelning mellan köpta och allmänna gravplatser som bygger upp kyrkogårdens karaktär.

Mer om kyrkogårdens historia.               Orientera dig med hjälp av gravkartan

Se bilder på kvarter A och B

kvarter C,D, E och F

kvarter G, H, K och L

kvarter M,N O, OU

kvarter 08U.  

Tillgänglighet Södra kyrkogården

Det finns parkeringar vid Söderportsgatan, utmed Kungsgatan och längs med Klostergatan.
Gångarna är grusade.
Toalett med ramp utanför kyrkogården, bakom personalbyggnaden Röda Stugan. Öppettider toa på Södra kyrkogården vardagar 8- 16.

Bildspel Södra kyrkogården

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten