Foto: Anke Decker

Södra kyrkogården

Anlades 1863. Här vilar 10800 gravsatta. Det finns 1675 enskilda gravplatser som idag är i bruk, askgravar och minneslund. Södra kyrkogården är vackert belägen intill Kalmar slott, med utsikt över Kalmarsund. De gravarna som finns här börjar med beteckningen 1. Som 1 A 1010 som är konstnären Nils Kreugers vilorum och finns i kvarter A.

Adress: Klostergatan 1,  392 33  Kalmar, telefon 0480-421481
Hitta dit via interaktiv karta.
Parkeringsmöjligheter finns utmed Kungsgatan, Klostergatan och Söderportsgatan.

På Södra kyrkogården finns Södra kapellet och även  minneslunden  som anlades på 1970- talet.

Lediga gravplatser finns på Södra kyrkogården
Det finns urn- och kistgravar, askgravplatser och minneslund. Upplåtelse sker i samband med ett dödsfall. Kontakta Birgitta Linåker för mer information, tel 0480-421481. En del gravplatser upplåts med restriktioner för att bevara den kulturhistoriska miljön.

Kyrkogården idag
Södra kyrkogården är på flera sätt en för sin tid typisk stadskyrkogård. Den är placerad utanför stadens centrum och ligger inte i anslutning till en kyrka. Istället finns ett kapell mitt på kyrkogården. Kyrkogården hade från början en bestämd utformning som man följt ända fram till idag. Det är räta vinklar, raka gångar, noga avdelade gravkvarter och en tydlig uppdelning mellan köpta och allmänna gravplatser som bygger upp kyrkogårdens karaktär.

Mer om kyrkogårdens historia.               Orientera dig med hjälp av gravkartan

Se bilder på kvarter A och B

kvarter C,D, E och F

kvarter G, H, K och L

kvarter M,N O, OU

kvarter 08U.  

Tillgänglighet Södra kyrkogården

Det finns parkeringar vid Söderportsgatan, utmed Kungsgatan och längs med Klostergatan.
Gångarna är grusade.
Toalett finns i öster strax utanför kyrkogården, öppettider toa på Södra kyrkogården kl. 8- 17, (vintertid kl. 8-15). 

 

Bildspel Södra kyrkogården

Story Map på Södra kyrkogården med judiska begravningsplatsen

Du kan gå en promenad full av historia med hjälp av din smartphone eller sitta hemma framför din dator/ läsplatta och upptäcka kyrkogården!

Följ med på kulturpromenad

Kulturvandring på 20 minuter på Södra kyrkogården. Välkommen!