En vattenkanna som vattnar blommor på en kyrkogård.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Utskott, lagar, begravningsavgift

Begravningsombud, utskott för begravnings- och serviceverksamhet, lagar, förordningar, mm

Lagar och förordningar

Begravningsverksamheten regleras av flera lagar och förordningar samt särskilt reglemente för begravningsverksamheten.
Begravningslagen
Begravningsförordningen
Kulturminneslagen
Delgivningslagen 
Plan- och Bygglagen 
Ordningslagen

Vad ingår i begravningsverksamhetens uppdrag?

att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
att ta emot stoft för förvaring och visning
att kremera
att gravsätta
att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna.

Läs mer: Etiska aspekter vid gravsättning                       Begravningspastoral

 

  En kyrkogård i solsken.

  Begravningsavgiften

  Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

  En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.

  Utskott för begravnings- och serviceverksamheten

  Svenska kyrkan är en förtroendemannastyrd organisation. Detta innebär att du kan vända dig till de förtroendevalda med dina synpunkter och frågor.

  Verksamhetsberättelser

  i ord och bild