Foto: Birgitta Linåker

NYA MINNESLUNDEN Skogskyrkogården

Nya Minneslunden på Skogskyrkogården är till för gravsättning av kistor och askor. Invigdes 2011 och våren 2020 finns 131 gravsatta.

När gravsättningen har ägt rum meddelas anhörig genom ett minnesblad.
Besökare får, inom den gemensamma smyckningsplatsen, bidra till smyckning med snittblommor och levande ljus. Det är inte tillåtet med vinterkransar, krukväxter, batteriljus eller lyktor.
All vård och underhåll ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.
I minneslunden finns inga markerade gravplatser och således heller ingen möjlighet att sätta upp enskilda gravanordningar.
Gravsättning sker utan anhörigs närvaro. Kistan/askan gravsätts på en  anonym plats.
Gravsättningsområdet är gräsytan i anslutning till smyckningsplatsen.

Blankett för gravsättning i Nya minneslunden på Skogskyrkogården.

 
 
 
Glasutsmyckning på Nya minneslunden Foto: Anke Decker
Allhelgona