Foto: Anke Decker

Norra kapellet

Norra kapellet ligger i hjärtat av Norra kyrkogården. Det är idag inte i bruk.

Hitta hit via interaktiv karta. För karta över Norra kyrkogården se här.

Begravningskapellet ritades av stadsarkitekten i Kalmar J. F. Olsson och stod klart 1911. Arbetena med att anlägga kyrkogården pågick 1908-1911 och kyrkogården invigdes den 17 september 1911 av domprosten Engström. Den del av kyrkogården som tillkom vid den här tiden anlades enligt klassicistiska principer t.ex. med gångar betonade av alléer och noga avgränsade gravkvarter. Samtidigt har kyrkogården fått en egen, friare form som inte sammanfaller med de klassicistiska principerna. Gångarna är raka men möts inte i räta vinklar. De går runt hela kyrkogården samt strålar samman till kyrkogårdens centrum vid kapellet.

Ur:   Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005 Norra kyrkogården 094.

Foto: Anke´Decker
Foto: Anke Decker