Foto: Anke Decker

Stort säkerhetsarbete kring gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen lägger ner gravstenar som på något sätt väcker frågor kring säkerheten. Detta för att förhindra olyckor.

Förvaltningen prövar stenar på alla våra kyrkogårdar och begravingsplatser i centrala Kalmar.

Det händer att gravstenar släpper i gjutningen och dubbning och därigenom blir instabila. Dåligt förankrade gravstenar är säkerhetsrisker för både besökare och för personal på begravningsplatsen. 

Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren, som har ansvaret för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt. Det är gravrättsinnehavaren som åtgärdar och bekostar dubbning / säkring av gravstenar / - anordningar

Om din gravsten blivit nedlagd och du har frågor är du välkommen att  kontakta begraningsverksamheten. 

Behöver du hjälp med att montera/ återmontera gravanordning kontakta ett stenhuggeri, som utför godkänd montering.

Information och lista Stenfirmor - öppnas som pdf