Foto: Ylva Eriksson

Muslimska begravningsplatsen

Togs i bruk 1999. Våren 2020 finns det 119 gravsatta. Våren 2016 fanns 78 gravsatta.

Eftersom behovet av gravplatser för muslimer har ökat de senaste åren,har ett stort gravsättningsområde norr om det befintliga ställts i ordning. Ceremoniplatsen har flyttats våren 2020  till den nya Naturkyrkogården. 
Karta (extern) klicka här.  Telefon 0480-421481 eller 0480-421482.
Muslimska begravningsplatsen ligger utmed Norra vägen i direkt anslutning till den norra delen av Skogskyrkogården i Kalmar.

Parkeringsmöjligheter finns utmed Norra Vägen. 
 
Foto: Anke Decker
Den nya ceremoniplatsen Foto: Anke Decker