Foto: Anke Decker

Judiska (mosaiska) begravningsplatsen

Det finns 109 gravplatser och den äldsta stenen är från år 1873. Anlades från början som en enskild begravningsplats men förvaltas och sköts idag av begravningsverksamheten i Kalmar. Förvaltningen söker nu anhöriga till gravsatta för att kunna hitta gravrättsinnehavare.

Judiska begravningsplatsen ligger i närheten av Kalmar slott och nära Kalmarsund, i den nord-västra delen av Södra kyrkogården.
Adress: Skansgatan 3, Kalmar, telefon 0480-421481  
Interaktiv karta klicka här .

Parkeringsmöjligheter finns utmed Kungsgatan, Klostergatan och Söderportsgatan. 

Anhöriga till gravsatta sökes!

Är du släkt med någon som är gravsatt i en enskild gravplats på judiska begravningsplatsen? Vi söker anhöriga till gravplatser.  Vänligen kontakta förvaltningen för upplysningar. Läs mer- se listan!

Mosaic Cemetery of Kalmar - In search of relatives.

I sydvästra delen finns en minnessten över förintelsens offer som dog i Kalmar.
Förteckning över de gravsatta-öppnas som pdf.

List of the victimes of the Holocaust, buried on the Mosaic Cemetery of Kalmar. Pdf.

Förintelsens offer gravsatta på den judiska begravningsplatsen i Kalmar

24 unga människor från Rumänien, Ungern, Tjeckoslovakien och Polen vilar på den judiska begravningsplatsen

Historia: 
Judiska (mosaiska) begravningsplatsen ligger i vinkeln mellan den äldre och yngre delen av Södra kyrkogården. Idéen väcktes av Kalmars förste judiske invandrare Simon Levin som kommit till staden på 1840-talet.

År 1871 anhöll han hos stadens styrande om att få anlägga en begravningsplats för judiska trosbekännare. Han föreslog då ett område som kallades Spännarebacken men stadsfullmäktige förordade istället Skansjorden vilket bör vara den mark där begravningsplatsen i dag ligger.

Exakt när begravningsplatsen invigdes är inte känt, men det ska tidigare ha funnits en gravvård från 1873 inmurad i östra muren. Den är sedan en längre tid tillbaka borta. Området var ursprungligen omgärdat av ett plank. Detta ersattes med ett nytt plank 1904. När den mur som finns idag tillkom är inte känt.

Under den första tiden ska den judiska begravningsplatsen ha skötts av dem som använde sig av den vilket gjorde att den inte alltid var så välskött.

År 1887 bildades en judisk församling i Kalmar vilken åtog sig ansvaret för begravningsplatsen. En av anledningarna till bildandet var just att man skulle få bättre ekonomiska möjligheter att ta hand om skötseln för platsen. 

Den 5 februari 2015 ombildades begravningsplatsen till att bli en ett särskilt kvarter av Södra kyrkogården och förvaltas och vårdas av begravningsverksamheten.

Utdrag ur Kalmar läns museums kulturhistoriska inventering av kyrkogårdar/
begravningsplatser i Växjö stift 2005.

År 2019 ändrar Kalmar kyrkogårdsförvaltning språkbruket gällande namn på begravningsplatsen, från mosaiska till judiska begravningsplatsen. Det är ordet ”judisk”  som används i Sverige och ordet ”mosaisk” är ur bruk.

Du kan hitta mer information på Story map på Södra kyrkogården där den judiska begravningsplatsen ingår. 

Story Map på Södra kyrkogården med judiska begravningsplatsen

Du kan gå en promenad full av historia med hjälp av din smartphone eller sitta hemma framför din dator/ läsplatta och upptäcka kyrkogården!

Foto: Anke Decker
Foto: Anke Decker
Minnessten för förintelsens offer Foto: Anke Decker