Foto: Anke Decker

Minneslund Södra kyrkogården

Invigdes 1976. Våren 2020 finns 2440 gravsatta.

När gravsättningen har ägt rum meddelas anhörig genom ett minnesblad.
Besökare får, inom den gemensamma smyckningsplatsen, bidra till smyckning med snittblommor och levande ljus. Det är inte tillåtet med vinterkransar, krukväxter, batteriljus eller lyktor.
All vård och underhåll ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.
I minneslunden finns inga markerade gravplatser och således heller ingen möjlighet att sätta upp enskilda gravanordningar.
Gravsättning sker utan anhörigs närvaro. Askan gravsätts på en anonym plats.
Gravsättningsområdet är gräsytan i anslutning till smyckningsplatsen.

Blankett för gravsättning i minneslunden på Södra kyrkogården.

Läs mer om Kalmars minneslundar och gravskicket minneslund.

Karta Södra kyrkogården

Skulpturen Flöjtspelerskan av Thomas Qvarsebo invigdes 1988. 

 

Rabatten skiftar efter årstiderna Foto: Anke Decker
Tidig vår Foto: Anke Decker
Minneslunden Södra kyrkogården
Minneslundens flöjtspelerska Foto: Anke Decker