Miljöarbete är naturligt!

Här skriver Birgitta Linåker, trädgårdsingenjör vid Kalmars kyrkogårdar, mer om det konkreta miljöarbetet.


Vi är en miljögrupp inom Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning som består av sju anställa och två förtroendevalda. Vi träffas minst fem gånger per år. Allt miljögruppen kommer fram till, vidareförmedlas vid planeringsträffar med medarbetarna. Vi bjuder in aktuella föreläsare, åker på maskinutställningar och håller oss informerade om det senaste på miljö- och maskinfronten. Hela vårt miljöarbete och miljötänk är invävt i vårt dagliga arbete. Allt faller sig naturligt!
 
Innan vi startade vår miljödiplomering år 2002, hade vi arbetat med miljöfrågor sedan år 1990. Vi hade egen komposterad jord och batteridrivna bilar samt häcksaxar, vi använde inga bekämpningsmedel och harvade grusgångarna. Vi hade rökgasrening av krematoriet och återvann papper. Vi använde komposterbara kransar och växterna inköptes från närområdet. Vi hade grön el och bevattning från egen brunn. Vi använde energilampor och mulcheraggregat på gräsklipparna.
Därefter har vi i olika faser gått vidare med miljöarbetet. 

Fas 1
• Friskvård till anställda (målet var att över 50 procent av alla anställda skulle vara aktiva. Vi nådde upp till 56 procent).
• Förslag till jämställdhetsplan.
• Vi satsade medel i etiska fonder.
• En oljepanna togs bort.
• Vi gjorde en Trädvårdsplan. 
• Perenner planterades i våra tolv paradrabatter.

• Vi ordnade en informationsträff om miljö med blomsterhandlare.
• Vi bestämde att 30 procent av de företag vi handlar med på sikt ska vara miljödiplomerade. (Vi uppnådde 38 procent).
• Vi beslutade att använda miljöbränsle.
• Personalen utbildades i eco-drivning.
• Vi skrev en Transport och kommunikationspolicy.
• Vi gjorde en Kemikalieförteckning.
• Miljöplan gjordes för kyrkogårdarnas avfallshantering.

Fas 2
• Vi bjöd in skolor till studiebesök och bad dem att aktivt medverka till nyskapande inom olika områden, såsom teater, design av stämningsbelysning, tillverkning av fågelholkar och trädgårdsdesign av stora blomrabatter.
• Vi släckte var tredje lampa på kyrkogårdarna, mellan kl. 0.00 – 06.00.
• Vi började använda kompostlådor – vilket ökar besökarnas medvetenhet om det ekologiska livet. Besökarna får ta kompostjord till sina egna gravrabatter, vid våra tre begravningsplatser.
• Vi har Biogasbil
• Vi har monterat mätare vid krematoriet för att mäta oljeåtgången vid varje kremering (på så sätt kan vi upptäcka för hög oljeåtgång och förhindra höga koldioxidutsläpp.)

Fas 3 (där vi är nu…)
• Vi återanvänder gravstenar
• Blomsterhandlarna har börjat erbjuda komposterbara binderier, vilket minskar sopberget. Vi har sammankallat till informationskväll med Heidi Mikkonen som har vunnit många floristtävlingar. Hon ska informera om miljövänliga blomsterbinderier. Heidi är floristen bakom de miljövänliga begravningsbinderierna i Interfloras AB:s begravningspärm. Det står om Heidi tidningen Memento nr 2 2008.
• Inköp av en biogasbil till.
• Miljöplanering av våra nya ekonomibyggnader.
• Vi bevakar miljöfrågorna vid all upphandling.
• Vi eldar med rapsolja i krematoriet, utvärdering pågår i Örebro.
Miljöarbetet fortsätter förstås…

Källa:
Intervju av Lena Bergquist, pressansvarig Västerås stift
hallbarutveckling@svenskakyrkan.se
Läs mer om hållbar utveckling inom Svenska kyrkan.