Foto: Birgitta Linåker

Miljöarbete

I nära tjugo år har Kalmars kyrkogårdsförvaltning arbetat på ett klimat- och miljömässigt hållbart sätt, och strävar hela tiden efter att bli bättre. Genom vårt stora engagemang i frågan har vi även inspirerat vår omgivning till förändring.

I Kalmar lever kyrkogårdarna. Hit går kalmarborna för att sörja och söka stillhet i den vackra miljön, men också för att se teater och lyssna på musik. Och de som har kommit för att sköta sina anhörigas gravar får lära sig om kompostjord och sopsortering.
- Sedan några år tillbaka har vi olika sopkärl med sorteringsanvisningar på våra kyrkogårdar, och så har vi ställt ut lådor med egenkomposterad jord som besökarna erbjuds att använda till gravarna. Förutom den rent miljömässiga nyttan ökar det här många besökares medvetenhet om det ekologiska livet, säger Birgitta Linåker, trädgårdsingenjör vid Kalmar Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.

Det började med kompost

Den egenkomposterade jorden som man började med 1990 kom att bli starten på förvaltningens breda miljöengagemang som idag genomsyrar allt arbete på kyrkogårdarna. Ett av målen är att så långt det är möjligt handla med företag som själva arbetar på ett miljömässigt bra sätt. Och att ställa krav på omgivningen har givit resultat.
- Vi har goda kontakter med blomsterhandlarna i Kalmar och försöker påverka dem att gå över till komposterbara kransar utan plast, ståltråd och cellofan som orsakar sopberg på kyrkogårdarna, berättar Birgitta Linåker.

Genom informationsträffar om ekologiska blomsterbinderier som Birgitta och hennes arbetsgrupp ordnat för stadens blomsterhandlare har tillgången på komposterbara kransar ökat. Även den järnhandlare som Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen valt att arbeta med har blivit så sporrad att hans företag nu är miljödiplomerat och fortsätter att utvecklas starkt i klimat- och miljötänkandet.

- Och järnhandlaren påverkar i sin tur sina leverantörer till ett hållbarare arbetssätt genom att ställa krav på dem. Engagemanget för klimat och miljö sprider sig som ringar på vattnet, säger Birgitta.

Sunt förnuft

För Birgitta och hennes kollegor är resultatet av deras arbete bevis nog på att det går att göra skillnad genom att efterfråga rätt sorts produkter eller tjänster, och genom att föregå med gott exempel. Ett av de senaste stegen i det egna miljöarbetet är återanvändning av gravstenar.
- Det finns företag som importerar gravstenar från Kina. Det verkar inte klokt att frakta sten över hela jordklotet när det finns här hemma. Mycket i arbetet för en hållbar utveckling handlar ju egentligen bara om sunt förnuft, och det finns många vinster att göra, både ekonomiska och för miljön, säger Birgitta Linåker.
 
Ragna Tamsen
För mer information vänligen kontakta: