Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medling vid tvister om gravsättning

Begravningsverksamheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om det uppstår en tvist är det viktigt att förvaltningen i kontaktas så tidigt som möjligt så att ärendet blir korrekt hanterat.

Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske.

Ansvarig för medlingar hos begravningsverksamheten i Kalmar är Birgitta Linåker. 

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Finns på Norra kyrkogården. Växtrådgivning, gravvisning, gravvårdsansökningar, gravstenssäkerhet, studiebesök, miljödiplomering.