Foto: Berne Gustavsson

Medling vid tvister om gravsättning

Begravningsverksamheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om det uppstår en tvist är det viktigt att förvaltningen i kontaktas så tidigt som möjligt så att ärendet blir korrekt hanterat.

Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske.

Ansvarig för medlingar hos begravningsverksamheten i Kalmar är Birgitta Linåker. 

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten