Fakta och historik kring krematoriet och kremationer

Fakta om kremationer år 2017 i Kalmar

Avlidna folkbokförda totalt i Kalmar:  421
Kremationer: Församlingsbo: 346, icke församlingsbo:  894
Summa kremationer : 1240
Andel kremerade  församlingsbor av avlidna:   94%
Andel kremerade församlingsbor av totala antalet kremerade:   28%
Andel kremerade icke församlingsbor av totala antalet kremerade: 72%
Gravsättning i minneslund i Kalmar: 267

  • Kremering regleras genom Begravningslagen
  • Kremering får ske endast i krematorium
  • Ett alternativ till jordbegravning

Tillstånd krävs – miljöpåverkan

  • Krematorieverksamhet är tillståndspliktig
  • Miljöbalken är tillämplig på krematorier
  • Prövas av miljöprövningsdelegation

Internationell kremeringsstatistik 2011
•Japan 99,93 %
•Danmark 78,55 %
•Sverige 77,11 %
•Finland 42,71 %
•Italien 12,50 %

Kremeringsstatistik Sverige 2011
•Bollnäs 99,72 %
•Ystad 96,10 %
•Sandviken 94,07 %
•Kalmar 83,00 %
•Kramfors 35,81 %

Antal krematorier i Sverige  66 st

Första kremationen i Sverige i Hagalund i Stockholm 15 okt 1887 av Ernst Kjellerstedt

Det blev tillåtet att kremera i Sverige 1888

Kalmars första kapellkrematorium tog i bruk den 16 december 1935, ritad av stadsarkitekten J Fred Olson och användes till 1963

Heliga korsets kapell med krematorium togs i bruk 1963
Arkitekt Rudolf Holmgren

Om- och tillbyggnad av Kalmar krematorium 2012- 2013

Det tidigare krematorium byggdes om till en konfessionlös begravningslokal 2004 och blev Skogssalen.