Levande kyrkogård i Kalmar

I artikeln Glädje och nyfikenhet väcker intresse för "körrgårn" i Kalmar möter vi Birgitta Linåker, en av de inspirerande medarbetarna i arbetslaget som fått priset "Årets kyrkogårdsförvaltning". Hur skapar de då kyrkogårdar som uppskattas av Kalmarborna och samtidigt är hållbara?

Den levande kyrkogården i Kalmar skapas genom:
Samarbete med externa organisationer, skolor och grupper. Kalmars kyrkogårdar ska vara en del av samhället.
Hög servicenivå, öppenhet och närvaro.
Medvetet målgruppstänkande som gör det lättare att nå alla: Sörjande, Kalmarbor på promenad, besökare från andra kommuner och turister – unga och gamla.
Ungdomar är en viktig målgrupp. Både för att kyrkogården ska avdramatiseras som plats och för att väcka intresse för kyrkogården som arbetsplats.
Vackra och meditativa miljöer (miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans modell).
 
Kulturbärande och nyskapande
Kyrkogården är både kulturbärare och plats för nyskapande och kreativitet. Designutbildningen ljussätter kyrkogården. Tre gymnasielinjer arbetar med kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Estetlinjen har snickrat ihop fågelholkarna. Teaterlinjen spelar sommarteater tillsammans med förvaltningen – Teatern iscensätter Kalmar historia från 1200-talet fram till våra dagar (cirka 200 åskådare per föreställning i somras). Floristlinjen ansvarar frö två paradrabatter som man smyckar fyra gånger per år.
Marknadsföring av begravningsplatserna (som gröna oaser i stan och om kulturhistorien)  görs via Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningens hemsida, annonsering i lokalpressen, reklamblad, affischer vid kyrkogårdarna och vid hamnen där många turister vistas även information via lokal radio. Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning skickar ut pressmeddelanden till lokaltidningarna så fort något speciellt händer.
 
Erbjuder något för alla
Kalmars två kyrkogårdar - den norra och södra – ska erbjuda något för alla målgrupper och kännetecknas av:
• att vara lättillgänglig för både unga och gamla
• att vara en grön och skön miljö (miljödiplomerad)
• att ge möjlighet till rekreation
• att vara rogivande - en plats för sorgearbete
• att förmedla kulturhistoria
• att vara en kreativ plats för nya idéer
Källa:
Intervju av Lena Bergquist, pressansvarig Västerås stift.