Laurentia (Laura) Concordia (-1911)och Oscar Elis Leonard Dahm(- 1883)

Skola och gasljus åt folket! Södra kyrkogården kvarter M 3752

Laura Lundberg, gift med Oscar Elis Leonard Dahm 1846, var född i Misterhult i en medelklassfamilj där fadern var handlare. Lauras familj bodde i Figeholm och hon träffade sin blivande man redan i unga år, och gifte sig som 18 åring.

Oscar Elis Leonard (hädanefter förkortad OEL) är mer känd som ”rektor Dahm”, rektorn över det allmänna läroverket som från 1835 låg vid Stortorget, där dagens stadshus ligger. Det gamla läroverket heter idag Stagneliusskolan och flyttade 1933 till sina nuvarande lokaler.

Men från början var OEL lärare och var med om att organisera den nya folkskolan i Kalmar. Han skrev också läroböcker i historia och geografi och när så Kalmar fick sitt högre allmänna läroverk blev han dess rektor.

På Dahms initiativ kom eleverna att kunna välja bort de klassiska språkämnena latin, hebreiska och grekiska med hjälp av målsmans underskrift och detta retade prästerskapet och kyrkan som fortfarande hade ett stort inflytande över skolväsendet. Det hela slutade med att rektor Dahm ersattes med en till de klassiska språken, mer välvillig rektor. Däremot fick OEL behålla sin titel livet ut.

Nu var rektor Dahm emellertid en företagssam man som gick vidare med nya idéer varav det kanske viktigaste var grundandet av Kalmar stadsbibliotek 1860!

Laura och OEL bodde som gifta i Kalmar, på Kvarnholmen närmare bestämt, men köpte redan året efter sitt giftemål Stensbergs lantgård med tillhörande ägor (som sträckte sig från Sandås ända ner till Långviken). Där bodde paret så under sommarhalvåret. När OEL dog 1883, skötte Laura med skicklig hand den stora donation som han efterlämnade till Kalmar stad och skänkte till exempel Stensbergs gård i syfte att göra det till ålderdomshem. De skänkte dessutom mycket pengar till välgörenhet, t ex till Kalmars fattigskolor.

Att paret Dahm förtjänar sin plats som stora Kalmarprofiler förstår man också av att de skänkte stora summor till välgörenhet, t ex till Kalmars fattigskolor, eller genom att OEL var med om att ligga bakom Kalmars första gasklocka som levererade gas till Kalmars gatlyktor 1862. Han var också delaktig i stadsfullmäktige, landstinget och riksdagen, medan Laura var genuint engagerad i välgörenhet, och dessutom en varmhjärtad och omtyckt kvinna. Det är dessa makar som ligger bakom Dahmska fonden och Dahmska stiftelsen.

Text: Anna Baum