Foto: Anke Decker

Kultur och historia

Under 1600-talet flyttades staden Kalmar från det utsatta läget nära slottet till Kvarnholmen. I mitten av 1800-talet växte Kalmar, liksom många andra städer, kraftigt. Ny mark behövdes för att bygga bostäder och institutioner.
Man kan undra om förste distriktslantmätare Carl Johan August Magnét kunde föreställa sig hur det en dag skulle bli när han på 1850-talet satt vid sitt ritbord med ritningen till den blivande Södra kyrkogården framför sig. Den nya kyrkogården som skulle ersätta den medeltida (Gamla kyrkogården) skulle få ett modernt uttryck.

1911 invigdes Norra kyrkogården då det behövdes mer mark för gravsättningar. Eftersom det finns mycket historia bevarat erbjuder vi mycket material att fördjupa sig i. Klicka på de blå länkarna för läsa mer.

Läs mer i broschyren Kalmars begravningsplatser.

Övrigt

Vård av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser

Om gravstenar- Återanvändning