Foto: Isabell Karlsson

Kalmar pastorat

omfattar fem församlingar, begravningsverksamhet, kyrkan på sjukhuset, inom kriminalvården och på Kalmar slott.

Kalmar pastorat

Här hittar du information om vår organisation, policys, lediga tjänster, personuppgiftsbehandling och faktureringsuppgifter!