Foto: Anke Decker

Beställ via hemsidan: Gravskötselpaket "Trädgårdsmästarens val "

Du som är gravrättsinnehavare kan beställa här direkt på webben eller ring 0480-421409

I paketet ingår: Vårplantering, sommarplantering och höstplantering samt skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning av  jord, kantskärning av rabatt, gödsling, kalkning vid behov, putsning av sommarblommor  samt vår- och höstgrävning. Bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Justering av gravsten. Bevattning vid behov ingår, även manuell bevattning där automatisk bevattning inte når. Vid vattenbrist minskas bevattningen. 

Beroende på gravplatsens och rabattens storlek finns två paket:

Det Lilla paketet: pris 1195 kr
för en rabatt mindre än 0,5 m bredd

Det Stora paketet: pris 1524 kr
för en rabatt av 0,5 m bredd eller större

Om gravplatsen är större än 4,6 kvm och inte går in i de allmänna ytorna tillkommer en extra skötselavgift.  

Observera att endast i gravboken antecknad innehavare kan beställa gravskötsel. Om du är ombud för gravrättsinnehavaren eller inte känner till uppgifter kring graven, kontakta kyrkogårdsförvaltningen, uppgifter se längre ner på sidan. 

Ange om din beställning gäller en gång (i år) eller om du vill att den upprepas årligen. Betalning- fakturan skickas till din folkbokföringsadress.

Förklarande text

För andra skötselalternativ se även Gravskötsel .

Välkommen att kontakta oss!

 • Birgitta Linåker

  Birgitta Linåker

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Chef för begravnings- och serviceverksamheten

  Mer om Birgitta Linåker

  Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten

Perenner på Skogskyrkogården Foto: Birgitta Linåker