Gravkarta Södra kyrkogården

De gravarna som finns här börjar med beteckningen 1. Som 1- A- 1010 som är konstnären Nils Kreugers vilorum och finns i kvarter A. 1ML betyder minneslund på Södra kyrkogården.