Gravkarta Norra och Skogskyrkogården

Gravnummer på Norra kyrkogården börjar på 2 och de som finns på Skogskyrkogården med 3. 
2- 01-22A är t ex stadsarkitekten J Fred Olsons grav på Norra kyrkogården, kvarter 01.

Norra och Skogskyrkogården Foto: Anke Decker